Promethazin 2%

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Promethazin HCl NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-18771-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Kem bôi da
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 7.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG