Contussin New

null
Thành phần: Dextromethorphan HBr 30mg; Clorpheniramin maleat 7,98mg; Guaifenesin 199,8mg; Natri benzoat 300mg; Natri citrat 798mg. NULL ()
Số đăng ký: VD-19269-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro
Phân loại: null
Giá tham khảo: 11.550 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG