Becotarel

null
Thành phần: Trimetazidin dihydroclorid 20 mg 20 mg ()
Số đăng ký: VD-27402-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 520 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG