SaViAlvic

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol; Ibuprofen NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26259-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 723 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG