Sagotifed

Thuốc kê đơn
Thành phần: Phenylephrin HCl; Triprolidin HCl NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23297-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn (Sagophar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 473 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG