Cedetamin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Dexclopheniramin maleat, Betamethason 0,25mg+2mg (Uống)
Số đăng ký: VD-17175-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP Khánh Hòa
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viên nén tròn
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.100 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG