Hướng dẫn: Nhập tên dịch vụ muốn tìm để tìm thông tin chính xác hơn
  Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems}}
  Tên dịch vụ
  Đơn giá
  {{item.tendichvu}} {{item.tendichvu}}
  {{item.dongia | number:0}}
   Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems}}