Hướng dẫn: Nhập tên thuốc, hoặc thành phần thuốc, hoặc số đăng ký để tìm thông tin chính xác hơn
Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems | number}}
Tên thuốc
Hoạt chất
Hãng sản xuất
Đường dùng
Giá tham khảo
{{item.tenthuoc}} {{item.tenthuoc}}
{{item.hangsanxuat}}
{{item.duongdung}}
N/A {{item.gia_ban | number : 0}}
    Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems | number}}