Thuốc & Biệt dược

Hướng dẫn: Nhập tên thuốc, hoặc thành phần thuốc, hoặc số đăng ký để tìm thông tin chính xác hơn
  Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems | number}}
  Tên thuốc
  Hãng sản xuất
  Đường dùng
  Giá tham khảo
  {{item.tenthuoc}} {{item.tenthuoc}}
  {{item.hangsanxuat}}
  {{item.duongdung}}
  N/A {{item.gia_ban | number : 0}}
   Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems | number}}