Spifuca plus

Thuốc kê đơn
Thành phần: Spironolacton, Furosemid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-17878-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP 3/12
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG