Receptol 480

Thuốc kê đơn
Thành phần: Trimethoprim , sulfamethoxazol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-17061-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 380 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG