Becaspira 3.0M UI

null
Thành phần: Spiramycin 3.0M UI (731,7mg) ()
Số đăng ký: VD-9962-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 5.660 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG