Bidi - ipalvic

null
Thành phần: Ibuprofen 200mg, paracetamol 300mg, cafein 20mg NULL ()
Số đăng ký: VD-16501-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 693 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG