Pyrazinamide 500mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Pyrazinamid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24414-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 791 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG