Rhetanol - Day

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol ; Dextromethorphan HBr ; Loratadin NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24091-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG