Adefovir Stada 10 mg

null
Thành phần: Adefovir dipivoxil 10mg NULL ()
Số đăng ký: VD-25027-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 12.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG