Agimlisin 10

null
Thành phần: Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 10 mg 10 mg ()
Số đăng ký: VD-26721-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG