Cotrimoxazol 480mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sulfamethoxazol ; Trimethoprim NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24799-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG