Calcium Stada Vitamin D

null
Thành phần: Tricalciphosphat 1g, vitamin D3 20.000UI NULL ()
Số đăng ký: VD-15570-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 15.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG