Rezoxim 1g

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim natri 1057,4 mg) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26638-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 70 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG