Andol S

null
Thành phần: Paracetamol 500mg, Phenylephrin hydrochlorid 10mg, Chlopheniramin maleat 4mg ()
Số đăng ký: VD-23570-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG