Bidi gaspain

null
Thành phần: Natri sulfat khan 350mg, natri phosphat tribasic khan 250mg, natri hydrocarbonat 100mg, natri citrat 100mg NULL ()
Số đăng ký: VD-15109-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 840 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG