Ceteco neurovit fort

null
Thành phần: vitamin B1 250 mg, Vitamin B12 50mcg, Vitamin B6 250mg NULL ()
Số đăng ký: VD-15931-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.100 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG