Ace kid 150

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol; vitamin C 150mg; 75mg (Uống)
Số đăng ký: VD-17887-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.260 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG