Salbutamol 2mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-18772-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 102 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG