Brodicef 500

null
Thành phần: Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 500 mg 500 mg ()
Số đăng ký: VD-26813-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 34.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG