SaViDopril Plus

Thuốc kê đơn
Thành phần: Perindopril erbumin; Indapamid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25270-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG