Danapha-Natrex 50

null
Thành phần: Naltrexon HCl 50mg NULL ()
Số đăng ký: VD-15967-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 32.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG