Aciclovir 400 mg

null
Thành phần: Aciclovir 400mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24375-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG