PymeAZI 250

Thuốc kê đơn
Thành phần: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24450-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.630 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG