Semiflit 60

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Orlistat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23223-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 7.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG