Aphacolin

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat pellet 8,5%kl/kl) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25494-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 12.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG