Aztalxan

null
Thành phần: Paracetamol 325 mg, Ibuprofen 200 mg ()
Số đăng ký: VD-10806-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 250 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG