Cadi BC

null
Thành phần: Vitamin C 100 mg, vitamin B1 5mg, vitamin B6 10mg, Vitamin PP 25 mg. vitamin B5 20 mg, vitamin B2 15 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-15125-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH US Pharm USA
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG