Aulox

null
Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg 500mg ()
Số đăng ký: VD-25823-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 7.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG