Agivitamin B1

null
Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 250 mg 250 mg ()
Số đăng ký: VD-25609-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG