Aminoacid Kabi 5%

Thuốc kê đơn
Thành phần: Mỗi 250ml chứa: L-Isoleucin 0,6375g; L-Leucin 1,1125g; L-Lysin.HCl 0,875g; L-Methionin 0,475g; L-Phenylalanin 0,6375g; L-Threonin 0,5125g; L-Trytophan 0,225g; L-Valin 0,6g; L-Arginin HCl 1,15g; L-Histidin HCl 0,65g; Glycin 0,9875g; L-Alanin NULL ()
Số đăng ký: VD-25361-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 73.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG