Biloxcin Eye

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Ofloxacin 15mg 15mg ()
Số đăng ký: VD-28229-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 11.025 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG