Agi-cotrim F

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sulfamethoxazol; Trimethoprim NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25116-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG