RV-Nevilol 2,5

Thuốc kê đơn
Thành phần: Nebivolol (dưới dạng Nebivolol hydrochloride 2,72 mg) 2,5mg (Uống)
Số đăng ký: VD-26612-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP DP TW2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG