Acitonal-35

null
Thành phần: Risedronat natri 35mg NULL ()
Số đăng ký: VD-16656-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 31.250 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG