Rvlevo 750

Thuốc kê đơn
Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24032-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 190.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG