Bcinnalgine

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26035-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG