Acetylcistein 200 mg

null
Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-23472-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG