Bipisyn

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ampicillin (dưới dạng Ampicillin natri) ; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23775-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 42.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG