RV-Nevilol 5

Thuốc kê đơn
Thành phần: Nebivolol (dưới dạng Nebivolol hydrochloride 5,44 mg) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26613-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 6.300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG