SaVi Alendronate

Thuốc kê đơn
Thành phần: Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25266-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.040 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG