Asbunyl

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Terbutalin sulfat ; Guaifenesin 1,5mg/5ml; 66,5mg/5ml (Uống)
Số đăng ký: VD-21332-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm OPV
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Si ro
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 69.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG