AG-Ome

null
Thành phần: Omeprazol magnesi tương đương với 20 mg Omeprazol ()
Số đăng ký: VD-10977-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.100 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG