Promethazin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Promethazin HCl NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-19300-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên bao đường
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 310 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG