Clorpheniramin 4 mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Clorpheniramin maleat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25108-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 46 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG